• Publié le 24 Oct 2022
  • Mis à jour le 27 octobre 2022 à 10:24

Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany

Nofaranana omaly 23 oktobra tao amin'ny Eucalyptus Analavory, ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany izay nahitana hetsika sy fanentanana maro samihafa.

Nandritra ny hetsika nahatratra 1224 ireo vita vaksiny miaro amin'ny Covid-19. Ity farany, hetsika fanentanana izay niarahana tamin'ny minisiteran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara miombon'antoka ho an'ny fizahantany salama.

Niisa 50 teo kosa ireo nandray anjara tamin'ny fitsidihana an'i Ampefy sy ny farihy tamin'ny alalan'ny dia an-tongotra sy tongomalady, izay nokarakarain'ny Office Régional du Tourisme d'Antananarivo - ORTANA

Anisan'ireo vokatra mampalaza ny Faritra Itasy ny trondro, nisy arak'izany ny fampidirana zana-trondro miisa 7540 tao amin'ny farihin'Itasy.

Teo ihany koa ny famelambelaran-kevitra ho amin'ny fanatsarana ny asan'ireo ofisim-paritry ny fizahantany, ary koa ny fampisehoana maro samihafa.

Indro zaraina amintsika ireo sary nanamarika ny telo andro nentina nandinihana indray ny momba ny fizahantany tao amin'ny Faritra Itasy.