• Publié le 26 Jan 2023
  • Mis à jour le 27 janvier 2023 à 08:37

FIARABAHANA TRATARY NY TAONA 2023

Tonga niarahaba sy nitondra niteny firariantsoa ho an'ny minisitry ny fizahantany, Joël RANDRIAMANDRANTO, ireo talem-paritry ny fizahantany anio alakamisy faha 26 janoary 2023.

Nararaotina ihany koa ity andro anio ity nanaovana atrik'asa nentina nizarana tamin'ireto solontenan'ny minisiteran'ny fizahantany any amin'ny Faritra ireto ny tondrozotra ny minisitera ho an'ity taona 2023 ity.